Dofinansowanie pompy ciepła

W zawiązku ze zmianami energetycznymi i promocją odnawialnych źródeł energii
w Polsce istnieje wiele różnych programów pozwalających uzyskać nawet  do 100 % dofinansowanie na zakup pomp ciepła.

W ramach programów można otrzymać bezzwrotne dofinansowanie na pokrycie kosztów zakupu i instalacji pompy ciepła, lub preferencyjnie oprocentowaną pożyczkę z możliwością umorzenia całości lub części pożyczonego kapitału.

Poniżej przedstawiamy Państwu przykładowe programy, które niejednokrotnie uzupełniają się ze sobą umożliwiając właścicielom budynków zdobycie środków na montaż pompy ciepła do ogrzewania nieruchomości.

 1. Program „Czyste Powietrze 3.0”–  dofinansowanie termomodernizacji istniejących gospodarstw domowych, w tym zakup pomp ciepła. Zgodnie z nowymi wymogami,
   w tym progami dochodowymi od 2023r. poziom dofinansowania pompy ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej w modernizowanym domu wynosi do 32.200 zł, dla pompy ciepła powietrze-powietrze do 11.000 zł (wartości dla najwyższego poziomu dofinansowania).
 2. „Czyste Powietrze Plus” – dopłaty do termomodernizacji dla rodzin z najniższymi dochodami, warto zainteresować się tym programem, gdyż wartość dofinansowania może sięgać nawet 79.000 zł z instalacją PV.
 3. Program „Moje Ciepło” – program przeznaczony do wsparcia nowych inwestycji jednorodzinnych, bez progów dochodowych, wymagający jednak m.in. ogrzewania niskotemperaturowego. Wartość dopłat do 30 proc. kosztów (pompa ciepła powietrzna – 7.000 zł).
 4. Program „Ciepłe Mieszkanie” – program skierowany jest dla gmin, które następnie będą ogłaszać nabór na swoim terenie dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
  Na przedsięwzięcia u beneficjentów końcowych dot. wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.
 5. Mój Prąd 5.0 – program kierowany do osób fizycznych, w zakresie dofinansowania będzie montaż fotowoltaiki z pompą ciepła, z kolei wartość dofinansowania w przypadku pomp ciepła powietrze-powietrze do 4.400 zł, pompy ciepła powietrze-woda bez podwyższonej efektywności do 12.600 zł, o podwyższonej efektywności do 19.400 zł.
 6. Agroenergia – program skierowany do rolników, składający się z dwóch części, pierwszej w formie dotacji, drugiej w formie pożyczki. Dotyczy zakupu i montażu pomp ciepła o mocy min. 10 kW.
 7. Energia Plus – program skierowany do przedsiębiorców, którzy planują zakup i montaż pompy ciepła, pomoc składa się z dotacji do 50 proc. kosztów oraz pożyczki do 85 proc. kosztów.

Przedstawione przykłady  programów dofinansowania stanowią jedynie część propozycji,
 na które warto zwrócić uwagę podczas podejmowania decyzji o zakupie pompy ciepła. Nie są to jedyne formy pozwalające na obniżenie kosztów inwestycji. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na istnienie ulgi podatkowej, tzw. termomodernizacyjnej, która pozwala
na odliczenie poniesionych wydatków od podstawy opodatkowania. Maksymalny limit odliczeń wynosi 53.000 zł na jednego właściciela.

Warto również wiedzieć że oprócz ogólnopolskich programów dopłat do pomp ciepła istnieją również programy regionalne, np. w ramach uchwał antysmogowych. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w:

 • Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW),
 • Wojewódzkim  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW),
 • Urzędach Marszałkowskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych,
 • Funduszu Termomodernizacji i Remontów (zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego),
 •  urzędach miast i gmin w danym województwie

Decydując się na montaż pompy ciepła możesz liczyć nie tylko na zwrot kosztów inwestycji ale co równie ważne przyczyniasz się do pozytywnego wpływu na środowisko. Pompy ciepła to urządzenia grzewcze, które osiągają najwyższe klasy energetyczne spośród wszystkich sprzętów dostępnych na rynku polskim. Nie zwlekaj zacznij oszczędzać już dziś.